O firmě


Poradenství v oblasti ekologie jsem se začala věnovat již v roce 2002

 

jako zaměstnanec  německé společnosti, kde jsem úspěšně složila

 

zkoušky Environmental management systemu. Znalosti jsem využívala

 

při zavedení systémů ISO 14001, při certifikacích a následně

 

recertifikacích.

 

 

Od roku 2008 jako poradce v oblasti ekologie zajišťuji poradenství

 

pro firmy, které se zabývají různým spektrem činností např.galvanovny,

 

výrobci léčiv, automobilový, strojírenský a potravinářský průmysl,

 

skládky odpadů, sklárny aj.

 

 

Mým cílem je dosáhnout maximální spokojenosti zákazníka, a proto

 

nabízím komplexní služby v oblasti poradenství a likvidaci/recyklaci

 

odpadů.